Obróbka i produkcja wysokiej jakości rozpoczyna się od najnowocześniejszego sprzętu obsługiwanego przez fachowo wyszkolonych i doświadczonych pracowników, którzy korzystają z jasno zdefiniowanego systemu kontroli jakości.

 

Nasze główne urządzenia produkcyjne i pomiarowe, jak poniżej.

â— 150 zestawów frezarek CNC z indeksem obrotowym z USA, Japonii, Tajwanu i Korei

â— 34 zestawy tokarek CNC

â— 1 zestaw maszyn do cięcia strumieniem wody o dużym skoku

â— 1 zestaw zrobotyzowanej spawarki

â— 20 zestawów maszyn do tłoczenia i głębokiego ciągnienia

â— 1 zestaw Zeiss CMM

â— 1 zestaw optycznej maszyny pomiarowej Micro-Vu

â— 1 zestaw maszyny do pomiaru konturu

â— 1 zestaw spektrometr

â— 1 zestaw magnetycznych maszyn do kontroli cząstek

â— tester grubości powłoki, sprawdziany gwintowe, sprawdziany kołkowe, maszyna do natryskiwania solą, tester chropowatości powierzchni itp.

 

Szczegółowa lista wyposażenia produkcyjnego jest jak cios.

150 CAŁKOWITYCH FREZAREK CNC I STOŁÓW OBROTOWYCH

34 TOKARKI CAŁKOWITE CNC

20 CAŁKOWITYCH MASZYN DO TŁOCZENIA

RÓŻNE WYPOSAŻENIE RÓŻNE

SPRZĘT KONTROLI JAKOŚCI