Typowa technologia precyzyjnego kucia

- 2021-11-01-

Dokładność wymiarowa części przy niewielkiej ilości obróbki lub bez dalszej obróbki po wykuciu części.

Istnieją dwa główne sposoby osiągnięcia tego celuprecyzjaformowanie kucia: wykroje rafinowane, czyli bezpośrednio kucie wykrojki spełniające wymaganiaprecyzyjna obróbka.

Odkuwki precyzyjne, całość lub niektóre części są bezpośrednio obrabiane technologią precyzyjnego kucia, dzięki czemu zmniejsza się ilość obróbki.

Obecnie w produkcji stosuje się wiele procesów precyzyjnego kucia.

W zależności od różnych temperatur formowania można go podzielić na kucie precyzyjne na gorąco, kucie precyzyjne na zimno, kucie precyzyjne na ciepło, kucie precyzyjne złożone i tak dalej.

1. Precyzyjny proces kucia na gorąco

Kucie precyzyjne na gorąco odnosi się do procesu kucia precyzyjnego, w którym kucie odbywa się powyżej temperatury rekrystalizacji. Ponieważ temperatura odkształcenia jest wysoka, odporność materiału na odkształcenia podczas kucia jest niska, a plastyczność dobra, dzięki czemu można łatwo formować części o skomplikowanych kształtach geometrycznych.

2. Proces kucia precyzyjnego na zimno

Proces kucia precyzyjnego na zimno to technologia precyzyjnego kucia do kucia w temperaturze pokojowej. Ze względu na kształtowanie się w temperaturze pokojowej, unikanie błędów wymiarowych spowodowanych rozszerzalnością i kurczeniem termicznym, kształt i rozmiar przedmiotu kutego na zimno są łatwiejsze do kontrolowania.

Jednocześnie powierzchnia odkuwki nie powoduje uszkodzeń utleniania i spalania oraz ma wysoką jakość powierzchni, dzięki czemu precyzja termiczna Dokładność kucia kucia i kucia precyzyjnego na ciepło jest niższa niż w przypadku kucia precyzyjnego na zimno.

3. Ciepły proces kucia precyzyjnego

Kucie na ciepło to precyzyjna technika kucia, w której metal jest podgrzewany do odpowiedniej temperatury poniżej temperatury rekrystalizacji do kucia.

Ma zalety jednoczesnego kucia na gorąco i na zimno, unikając ich wad, skutecznie zmniejszając obciążenie urządzeń i form, poprawiając plastyczność i płynność metalu, a także bez kucia i wyżarzania.

4. Kompozytowy proces kucia precyzyjnego

tenkompozytowa precyzjaProces kucia łączy procesy kucia na zimno, ciepło i na gorąco, aby zakończyć kucie przedmiotu obrabianego. Może wykorzystać zalety kucia na zimno, ciepło i na gorąco oraz uniknąć wad kucia na zimno, ciepło i na gorąco.

Jednocześnie właściwości mechaniczne, dokładność wymiarowa i jakość powierzchni części wytwarzanych w wyniku złożonego procesu kucia precyzyjnego są lepsze w porównaniu z częściami wytwarzanymi za pomocą technologii kucia pojedynczego.

Obecnie powszechnie stosowane procesy precyzyjnego kucia kompozytów obejmują głównie kucie na ciepło-wykańczanie na zimno, kucie na gorąco-kucie na zimno, wytłaczanie na ciepło-kucie na zimno, precyzyjne kucie na ciepło i gorąco-wytłaczanie na zimno, precyzyjne kucie na gorąco-kucie na zimno i tak dalej.